Deelnemersverklaring

  • Deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de verschillende trainingsoefeningen en de risico’s die er aan verbonden zijn.
  • Deelnemer verklaart de training mee te doen uit vrije wil en op eigen risico.
  • Deelnemer verklaart Hondenschool De Waard niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.
  • Deelnemer verklaart de instructeur op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (o.a. ziekten, lichamelijke of geestelijke defecten) waardoor de risico’s die aan de training verbonden zijn zouden kunnen toenemen.
  • Deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat het resultaat niet gegarandeerd wordt vanwege vele afhankelijke factoren.
  • Deelnemer verklaar de kosten van de te volgen training dienen 2 werkdagen voor de cursus overgemaakt te zijn.
  • Bij het annuleren van een training bent u verplicht dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden.
  • Bij het niet volledig afmaken van een cursus krijgt u uw geld niet terug.
  • Bij het annuleren van een les wegens ziekte van u en/of uw hond kan de training in goed overleg verplaatst worden.